Nederland verduurzaamt in rap tempo. Dit heeft forse effecten op de energiemarkt. Het idee was dat de elektraprijs fors omlaag zou gaan. De praktijk laat dit echter niet zien. Dat heeft een viertal redenen:

 1. Weer laat zich moeilijk voorspellen. Waarmee ook de voorspelling van de productie van duurzame energie vaak onnauwkeurig is. De afwijking is duur, hierdoor is de elektraprijs vooral in vroege ochtenduren en avonduren hoog.
 2. Afstappen van kolencentrales. Dit betekent dat er te weinig reservevermogen beschikbaar is. Als er een afwijking is, betekent dit daarom al snel hoge prijzen.
 3. Afname gascentrales. Centrales maken steeds minder uren per jaar, wat betekent dat ook diverse gascentrales gestopt zijn om financiële redenen
 4. Batterijen zijn kostbaar. Er zijn inmiddels technieken ontwikkeld die betaalbare grote capaciteiten mogelijk moet maken, echter de doorontwikkeling van deze techniek zal nog zeker 15 jaar op zich laten wachten.

Ook de seizoenen beïnvloeden de prijs. Vooral die uren waarin zon en wind samen kunnen vallen, kunnen prijzen fors omlaaggaan. Dit gebeurt vooral rond Q2, rondom de langste dag van het jaar. In deze perioden kunnen de middagen en weekenden zeer laag geprijsd zijn. Dit is het gevolg van een overmaat aan duurzame productiemiddelen in Duitsland, Nederland, en veel windcapaciteit in Engeland. Als Frankrijk veel kernenergie in onderhoud heeft, is er nog wat tegenwicht, maar als Frankrijk in balans is, blijft er veel productieoverschot.

Nederland is nog volop bezig verder te verduurzamen. De Nederlandse piek ligt op werkdagen rond de 17-22 GW. Onze duurzame capaciteit is inmiddels al rond de 17 GWh zonne- en windenergie. Jaarlijks groeit het aandeel zonne-energie met circa 40%, windenergie laat een vergelijkbare stijging zien, met name door windparken op zee te plaatsen.

De tuinder heeft hierdoor in een belangrijk deel van het jaar, in zijn CO2 productieperiode te maken met lage stroomprijzen. De WKK moet draaien om aan CO2 te komen. Levering van zuivere CO2 zit al jaren in een moeilijke fase. Te vaak te veel storingen juist in de groeiperiode van de gewassen. Daarnaast is het door subsidies voor de industrie interessanter om de CO2 ondergronds te stoppen dan deze te leveren aan de glastuinbouw.

De tuinder wil zekerheid op de beschikbaarheid van CO2 en is daarmee aangewezen op zijn WKK. De WKK is voor CO2 productie rendabel tot -35 €/MWh. In de middagen en weekenden kan de prijs zakken tot -90 €/MWh. Dit maakt dat er voor de WKK eigenlijk een andere afzetmarkt gezocht zou moeten worden.

Onze koppeling van de WKK met een MRC, geeft de tuinder de zekerheid voor een goede vergoeding voor zijn elektra, zodat betaalbare CO2 in beeld blijft. Daarnaast creëert hij 25 tot 40% emissie vrije warmte, wat tevens helpt in zijn duurzaamheid doelstellingen. Wel vraagt het een andere dimensionering van warmteproductiemiddelen:

 1. Kiezen voor de WKK bij minimale noodzakelijke CO2 productiecapaciteit
 2. De WKK en de MRC zijn samen dekkend voor de winter warmtecapaciteit
 3. Ondergrondse opslag van warmte. De duurzaamheid van dit model is te optimaliseren door middel van opslag in de ondergrond van de overproductie aan warmte in de zomer.
Co ten Wolde
Energiespecialist
 • De MRC produceert maximaal 7,148 Thermische Megawatt per jaar

 • Daarmee verwarmt SDF tussen de 4 en 9 hectare kas op een duurzame manier

 • Dat betekent een besparing van 150 ton CO2 per jaar

 • Staat gelijk aan het duurzaam verwarmen van 689 huizen

 • Door 95% van de restwarmte te benutten neemt de efficientie van de servers enorm toe

De MRC is in staat om een relatief groot vermogen te koelen met een paar pompen. Waar een gemiddelde MRC rond de 830 kWh verbruikt, is er enkel 30 kWh nodig om alle servers optimaal te koelen. Dit brengt de PUE van de MRC terug naar +- 1,04. Dat is ongekend efficiënt in vergelijking met luchtkoeling. Waar een gemiddeld datacenter een PUE van rond de 2 behaalt, haalt een efficiënt ingericht datacenter een PUE van 1,5. Een zeer efficiënt datacenter, zoals die van Google, behaalt een PUE van 1,11. Dit laat zien dat onze techniek de koelmethode van de toekomst is. Waar de gemiddelde tuinder niet zit te wachten op warme lucht uit een datacenter kunnen wij een bruikbare temperatuur aanleveren die doormiddel van de retourleiding direct de kas in kan gaan. Het winnen van warmte en de besparing op koeling biedt daardoor een interessant rendement, zowel financieel als in het kader van verduurzaming, voor alle betrokken partijen.