SDF container
 • Duurzame warmtebron

  De oplossing van SDF zorgt ervoor dat de tuinder tot 2040 binnen de duurzaamheidsrichtlijnen van de overheid valt. Dit doet SDF door het ketelgas te vervangen met de warmte van de immersie gekoelde servers.

 • Bespaar geld

  De tuinder verlaagt de kosten van warmte omdat de door de MRC geleverde warmte ODE vrij is.

 • Een betere elektraprijs

  Door het inzetten van elektra voor de MRC krijgt de tuinder met zijn WKK per MWh een hogere prijs dan de prijs op de stroommarkt.

 • Optimalisatie van de WKK

  Onze MRC is gedimensioneerd op basis van het deelvermogen van de WKK. Dit zorgt ervoor dat de WKK makkelijker ingezet kan worden en er een duurzamere mix van warmte gerealiseerd kan worden. De tuinder hoeft zich niet druk te maken over de elektriciteitsprijzen en kan kijken naar een optimale bezetting voor zijn teelt.

Wij komen graag langs voor kennismakingsgesprek. Maar ook via de telefoon of andere communicatiemiddelen vertellen we graag over de mogelijkheden, ons team en onze oplossingen. Wij leggen uit welke mogelijkheden de inzet van een MRC biedt in een specifieke situatie. Nadat een globale analyse van de situatie en kennisname van de visie van de tuinder, zijn wensen en zijn mogelijkheden, kan besloten worden om over te gaan tot een energieanalyse.
Onze MRC wordt een belangrijk onderdeel van de energie- en cv-infrastructuur. Daarom is het belangrijk dat SDF een scherp beeld heeft van het ketelhuis, de WKK, de teeltstrategie en de warmtebehoefte. Uiteraard komen wij ter plaatse de situatie bekijken. Vervolgens gaan wij aan de slag met het uitwerken van de casus. Onze energiespecialist analyseert alle data en zoekt naar een optimale integratie van de MRC. Dit wordt in een model gegoten en laat zien hoe de MRC de WKK optimaliseert, het ketelgas vervangen wordt door een mix van duurzame warmte en welk rendement daar tegenover staat. De fase eindigt met een voorstel waarin techniek en financiën zijn uitgewerkt.
Samenwerking tussen betrokken partijen is cruciaal voor het welslagen en de mate van tevredenheid. Een uitgangspunt van SDF is ook dat de opbrengsten gedeeld worden. Het verdienpotentieel van de deelnemende partijen moet vertrouwen bieden voor de samenwerking en het risico van beide partijen reflecteren. Daarbij is transparantie essentieel. In deze fase dienen onder meer de volgende vragen beantwoord te worden: (1) Welke partijen worden in de samenwerking betrokken? (2) Hoe worden de opbrengsten gedeeld, wie mag waarvoor en wanneer facturen sturen? (3) In welke vorm wordt de samenwerking gegoten?
Op basis van het voorstel en vanuit het principe dat de deelnemers van de samenwerking gelijkelijk dienen zorg te dragen voor de financiering, zullen de verschillende financieringsmogelijkheden worden geïnventariseerd. Meestal zal een externe financiering een onderdeel zijn. Wat zijn daartoe de mogelijkheden?
Als vorige fasen zijn doorlopen kunnen bestellingen geplaatst worden, installaties worden voorbereid, etc. Dit proces duurt normaal gesproken enkele maanden en is afhankelijk van externe partijen zoals Liander of een gemeente.
 • Immersie Koeling

  SDF maaakt door een innovatieve koelmethode genaamd ‘immersie koeling’ maximaal gebruik van de restwarmte. Met immersie koeling worden de servers in een ‘bad’ geplaatst met niet geleidende vloeistof. Deze niet-geleidende vloeistof is speciaal ontwikkeld om zo optimaal mogelijk de warmte van de servers op te nemen. Door deze efficiënte manier van koelen, optimaliseren wij de exploitatie van de server en maken wij het ook nog eens geluidloos aangezien de ventilatoren ontkoppeld worden.

 • Infrastructuur

  Onze infrastructuur is zo ontwikkeld dat de retourleiding gebruikt wordt voor het koelen van de servers maar ook voor het aanleveren van de gewonnen warmte naar de kas. Hiervoor zijn geen extra installaties nodig. SDF levert de warmte aan tussen de 50 en 60 °C, afhankelijk van de warmtebehoefte van de kas en de mogelijkheid tot opwaardering van de warmte. Ons systeem kan vergeleken worden met een elektrische boiler. Voor elke KWh geconsumeerd door de server, leveren wij 95%+ terug in duurzame warmte.

 • Monitoring & Control

  SDF implementeert een uniek real time controlesysteem wat ons de controle geeft vanuit ons kantoor. Daarnaast biedt het systeem ook inzichten op het gebied van verbruik en warmteopwekking. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële resultaten en financiële inzichten.

3d models
Plug & Play

De MRC is een plug-and-play systeem dat minimale aanpassingen vereist in de bestaande infrastructuur. De verschillende componenten van de MRC worden voorafgaand aan de plaatsing in de werkplaats samengevoegd. Dit zorgt ervoor dat de plaatsing op locatie snel plaats kan vinden.

Modulair design

Wij maken indien noodzakelijk optimaal gebruik van de ruimte in de container. De MRC's hebben een afmeting van 12x2x2 en kunnen tot 1,5 MWh thermische warmte produceren. De koelbakken worden boven elkaar geplaatst waardoor er acht bakken in een container passen. In één bak kunnen dertig servers geplaatst worden, wat de totale capaciteit van een MRC op 240 servers brengt. Ten behoeve van de doorgang van de leidingen worden de bakken 15 tot 20 cm boven de grond geplaatst.

Plug & Play
 1. Koude vloeistof wordt onder de servers gebracht.
 2. Druk zorgt ervoor dat de vloeistof omhoog gestuwd wordt.
 3. De server draagt zijn warmte over aan de vloeistof.
 4. De vloeistof bereikt de bovenkant en vloeit over de rand heen.
 5. De warme vloeistof gaat door de warmtewisselaar.
 6. De warmtewisselaar is verbonden met de retour en koelt de vloeistof terug naar 40 graden en waardeert de retour op tot 55 graden.
 7. Het hele proces start opnieuw.